Реєстрація | Ввійти
Авторизація
-

Інформація

Оголошення в даний момент відключені адміністрацією сайту.
Понеділок, 20 сiчня
06.00 "ТСН-Тиждень"
06.45, 07.10, 08.10 "Снiданок з
1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.05
"ТСН"
08.05 "Економiчна правда"
09.05, 17.10 Т/с "Асi"
10.50 Х/ф "Полярний рейс"
12.35 Х/ф "Степовi дiти"
16.45 "ТСН. Особливе"
20.15, 03.00 Х/ф "Шерлок 2"
22.00, 04.30 "Грошi"
23.20 Х/ф "Шалене серце" II
01.20 "Їхнi звичаї"
05.20 "Телемагазин"
Вівторок, 21 сiчня
06.00 "Служба розшуку дiтей"
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.15 "ТСН"
06.45, 07.10, 08.10 "Снiданок з
1+1"
08.05 "Економiчна правда"
09.05 "Шiсть кадрiв"
09.55, 17.10 Т/с "Асi"
11.55, 12.55 Т/с "Next"
13.55 "Росiйськi сiмейнi драми"
14.55, 15.50 Т/с "Пончик Люся"
16.45 "ТСН. Особливе"
20.15, 02.10 Х/ф "Шерлок 3"
22.00 "Мiняю жiнку 5"
23.30 Х/ф "Вiкiнги" III
00.25, 03.40 "Їхнi звичаї"
05.20 "Телемагазин"
Середа, 22 сiчня
06.00 "Служба розшуку дiтей"
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.05, 04.15 "ТСН"
06.45, 07.10, 08.10 "Снiданок з
1+1"
08.05 "Економiчна правда"
09.05 "Шiсть кадрiв"
09.55, 17.10 Т/с "Асi"
11.55, 12.55 Т/с "Next"
13.55 "Росiйськi сiмейнi драми"
14.55, 15.50 Т/с "Пончик Люся"
16.45 "ТСН. Особливе"
20.15, 02.45 Х/ф "Шерлок 3"
22.00, 04.30 "Iлюзiя безпеки. Згу-
щенка на олiї"
23.20 Х/ф "Вiкiнги" III
00.15 "Їхнi звичаї"
05.20 "Телемагазин"
Четвер, 23 сiчня
06.00 "Служба розшуку дiтей"
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.10 "ТСН"
06.45, 07.10, 08.10 "Снiданок з
1+1"
08.05 "Економiчна правда"
09.05 "Шiсть кадрiв"
09.55, 17.10 Т/с "Асi"
11.55, 12.55 Т/с "Next 2"
13.55 "Росiйськi сiмейнi драми"
14.55, 15.50 Т/с "Пончик Люся"
16.45 "ТСН. Особливе"
20.15, 02.45 Х/ф "Шерлок 3"
22.00, 04.15 Д/ф "Циганська
кров"
23.25 Х/ф "Вiкiнги" III
00.20 "Їхнi звичаї"
05.15 "Телемагазин"
П’ятниця, 24 сiчня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
05.35 "ТСН"
06.45, 07.10, 08.10 "Снiданок з
1+1"
08.05 "Економiчна правда"
09.05 "Шiсть кадрiв"
09.55, 17.10 Т/с "Асi"
11.55, 12.55 Т/с "Next 2"
13.55 "Росiйськi сiмейнi драми"
14.55, 15.50 Т/с "Пончик Люся"
16.45, 04.45 "ТСН. Особливе"
20.15 "Вечiрнiй Київ"
22.10, 03.15 Х/ф "Даю рiк" II
00.05 Х/ф "Вiкiнги" III
00.55 "Їхнi звичаї"
05.10 "Телемагазин"
Субота, 25 сiчня
06.20 "Свiтське життя"
07.00 "Хто там?"
08.05, 08.30 М/с "Король-Лев. Тi-
мон i Пумба"
08.55 М/ф "Енгрi бердс"
09.05 М/ф "Маша i ведмiдь"
09.25, 10.45 Х/ф "Свати"
12.05, 13.20 Х/ф "Свати 2"
14.30 "Новорiчний Вечiрнiй
квартал"
18.30 "Розсмiши комiка 4"
19.30 "ТСН"
20.00 "Вечiрнiй квартал"
22.10 Х/ф "Троє i Снiжинка"
00.25 Х/ф "В iм`я короля" II
02.30 Х/ф "Дванадцять стiльцiв"
05.05 "Телемагазин"
05.20 М/ф
Неділя, 26 сiчня
06.10, 03.40 Х/ф "Елька"
07.40, 05.00 М/ф
08.10, 08.35 М/с "Король-Лев. Тi-
мон i Пумба"
09.00 "Лото-Забава"
10.00 "ТСН"
10.35 "Мiняю жiнку 5"
11.50 М/ф "Маша i ведмiдь"
12.30 Х/ф "Дванадцять стiльцiв"
15.45 Х/ф "Темнi води"
19.30, 02.55 "ТСН-Тиждень"
20.15 Х/ф "Любов i голуби"
22.20 "Свiтське життя"
23.20 Х/ф "Калейдоскоп кохан-
ня" II
01.15 Х/ф "Пiд сонцем сатани" II
05.30 "Телемагазин"
Понеділок, 20 сiчня
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30,
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30,
05.30 Час. Важливо
06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15,
00.15, 02.35, 03.35 Бiзнес-час
06.40, 18.10, 00.00, 03.20, 04.35
Мiсцевий час
06.55, 08.50, 23.45, 00.55 Огляд
преси
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00, 23.00, 01.00
Час новин
07.15, 08.15, 08.35, 11.35 Тема/
Хронiка тижня
07.20 Час економiки
07.25, 08.25, 17.15, 22.45, 23.50
Погода в Українi
07.40 Автопiлот-новини
07.45, 18.20, 23.40, 00.20, 06.20
Час спорту
07.55, 09.10, 13.10 Погода на ку-
рортах
08.45 Трансмiсiя-новини
08.55, 16.10 Погода
09.35, 13.35, 14.35 5 елемент
10.35 Велика полiтика
11.15 Час: пiдсумки дня
12.35 Новинометр
15.35 Новини Київщини
16.35 Машина часу
17.35, 00.35 В кабiнетах
18.35 Територiя закону
19.00 Час новин, 1 блок
19.20 Час новин, 2 блок
19.45, 22.40, 23.35, 03.15, 06.15
Тема/Хронiка дня
20.00, 01.15, 01.35, 05.00, 05.35
Час. Пiдсумки дня
21.40, 03.00, 04.00 Час-Тайм
22.10 Податковий щоденник
23.25 Crime News
Вівторок, 21 сiчня
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30,
23.30 Час. Важливо
06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15,
00.15, 02.35 Бiзнес-час
06.40, 18.10, 00.00, 03.20, 04.35
Мiсцевий час
06.55, 08.50, 23.45, 00.55 Огляд
преси
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Час но-
вин
07.15, 08.15, 08.35, 19.45, 22.45,
23.35, 03.15, 06.15 Тема/Хронiка
дня
07.20 Час економiки
07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.50,
23.50 Погода в Українi
07.40 Автопiлот-новини
07.45, 18.20, 23.40, 00.20, 06.20
Час спорту
07.55, 09.10 Погода на курортах
08.45 Трансмiсiя-новини
08.55, 16.50 Погода
09.35, 13.35, 14.35 5 елемент
10.10, 20.00, 01.15, 05.00, 05.35
Час. Пiдсумки дня
10.35, 11.15, 11.35, 12.15 Час: пiд-
сумки дня
13.10 Податковий щоденник
15.35 Машина часу
16.10 Трансмiсiя
17.15 Драйв-новини
17.35 Особливий погляд
18.35 Дорогi депутати
19.00 Час новин, 1 блок
19.30 Час новин, 2 блок
21.40, 03.00, 04.00 Час-Тайм
22.10 Агроконтроль
23.25 Crime News
Середа, 22 сiчня
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30,
00.30 Час. Важливо
06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15,
00.15, 02.35, 03.35 Бiзнес-час
06.40, 18.10, 00.00, 03.20, 04.35
Мiсцевий час
06.55, 08.50, 23.45, 00.55 Огляд
преси
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Час но-
вин
07.15, 08.15, 08.35, 16.35, 19.45,
23.35, 03.15, 06.15 Тема/Хронiка
дня
07.20 Час економiки
07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.45,
23.50 Погода в Українi
07.40 Автопiлот-новини
07.45, 18.20, 23.40, 00.20, 06.20
Час спорту
07.55, 09.10, 13.10 Погода на ку-
рортах
08.45 Трансмiсiя-новини
08.55, 16.10 Погода
09.35, 13.35, 14.35 5 елемент
10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15,
20.00, 01.15, 01.35, 05.00, 05.35
Час. Пiдсумки дня
15.35 Дорогi депутати
17.35 Арсенал
18.35 Агроконтроль
19.00 Час новин, 1 блок
19.30 Час новин, 2 блок
21.40, 03.00, 04.00 Час-Тайм
22.10 Акцент
22.40 Хронiка дня
23.25 Crime News
Четвер, 23 сiчня
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30,
23.30, 00.30 Час. Важливо
06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 23.15,
00.15, 02.35, 03.35 Бiзнес-час
06.40, 18.10, 00.00, 03.20, 04.35
Мiсцевий час
06.55, 08.50, 23.45, 00.55 Огляд
преси
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00, 23.00 Час но-
вин
07.15, 08.15, 19.45, 22.45, 23.35,
03.15, 06.15 Тема/Хронiка дня
07.20 Час економiки
07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.50,
23.50 Погода в Українi
07.40 Автопiлот-новини
07.45, 18.20, 23.40, 00.20 Час
спорту
07.55, 09.10, 13.10 Погода на ку-
рортах
08.35 Драйв-новини
08.45 Трансмiсiя-новини
08.55, 16.10 Погода
09.35, 13.35, 14.35 5 елемент
10.10, 10.35, 11.15, 12.15, 20.00,
01.15, 01.35, 05.00, 05.35 Час.
Пiдсумки дня
16.35, 02.40, 04.40 Життя цiкаве
17.35 Акцент
18.35 Лiсовий патруль
19.00 Час новин, 1 блок
19.30 Час новин, 2 блок
21.40, 03.00 Час-Тайм
22.10 Реальний сектор
23.25 Crime News
П’ятниця, 24 сiчня
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 00.30
Час. Важливо
06.35, 07.10, 08.10, 22.35, 00.15,
02.35, 03.35 Бiзнес-час
06.40, 18.10, 00.00, 03.20, 04.35
Мiсцевий час
06.55, 08.50, 00.55 Огляд преси
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00, 01.00 Час но-
вин
07.15, 08.15, 08.35, 19.45, 22.40,
03.15, 06.15 Тема/Хронiка дня
07.20 Час економiки
07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.50
Погода в Українi
07.40 Автопiлот-новини
07.45, 18.20, 00.20, 06.20 Час
спорту
07.55, 09.10, 13.10 Погода на ку-
рортах
08.45 Трансмiсiя-новини
08.55, 16.10 Погода
09.35, 13.35, 14.35 5 елемент
10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15,
20.00, 01.15, 01.35, 05.00, 06.00
Час. Пiдсумки дня
16.35 Лiсовий патруль
17.35 Не перший погляд
18.35 Реальний сектор
19.00 Час новин, 1 блок
19.30 Час новин, 2 блок
21.40, 03.00, 04.00 Час-Тайм
22.10 Особливий погляд
00.35 Тема/Хронiка тижня
Субота, 25 сiчня
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Час.
Важливо
06.35, 18.10, 00.00 Мiсцевий час
06.45, 07.10, 08.15, 18.25, 23.45,
00.20, 03.25, 06.20 Час спорту
06.50, 14.50, 18.35, 19.15, 20.20,
22.00, 01.15, 03.20, 05.40 Тема/
Хронiка тижня
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00,
06.00 Час новин
07.15, 12.10, 14.10, 17.10, 19.25
Погода в Українi
07.20, 08.25, 22.25, 23.20, 00.15,
03.35 Бiзнес-час
07.35 180 градусiв
08.10, 13.25, 16.10, 17.25, 00.55
Погода на курортах
08.20 Погода у свiтi
08.35 Не перший погляд
09.10 Мотор
09.35, 04.35 Укравтоконтинент
10.35, 02.15 Новинометр
11.10 Трансмiсiя
11.35 Автопiлот-тест
11.45, 23.35 Iсторiя успiху
12.35 Iнтелект.ua
13.10 Драйв
13.35 Вперед, на Олiмп!
14.35 Гра долi
15.35 Кiно з Янiною Соколовою
16.35 Арсенал
17.15 Мiграцiйний вектор
17.35 Феєрiя мандрiв
19.35 Машина часу
20.35, 01.40 Кабiнети
21.10, 00.35, 05.15 Велика полiтика
21.35, 03.00 Вiкно до Америки
22.35 Майстер-клас iз Наталкою
Фiцич
Неділя, 26 сiчня
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.40, 19.30, 20.30,
22.30, 23.30, 00.30 Час. Важливо
06.35, 07.20, 08.25, 22.25, 23.20,
00.10, 03.35, 05.55, 06.15 Бiз-
нес-час
06.45, 00.00, 03.20 Мiсцевий час
06.55, 10.50, 11.50, 13.50, 14.50,
18.10, 19.20, 20.20, 01.40, 03.15
Тема/Хронiка тижня
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00,
02.00, 04.00, 06.00 Час новин
07.10, 08.15, 18.45, 23.50, 00.20,
06.20 Час спорту
07.15, 12.10, 14.10, 19.25, 23.55
Погода в Українi
07.35 180 градусiв
08.10, 13.10, 16.10, 00.55 Погода
на курортах
08.20, 11.25, 04.55 Погода
08.35 Феєрiя мандрiв
09.10, 19.35 Велика полiтика
09.35 Вiкно до Америки
10.15 Здоровi iсторiї
11.15 Трансмiсiя-тест
11.35 Технопарк
12.35, 03.40, 04.40 Життя цiкаве
13.35 Мотор
14.35 Гра долi
15.35, 02.15, 05.35 Машина часу
16.35 Фактор безпеки
17.10 Палата
17.35 Новини Київщини
20.35 Дорогi депутати
21.00, 01.00, 05.00 Час. Пiдсумки
тижня з Ларисою Губiною
21.40, 03.00 Час-Тайм
22.00 Територiя закону
22.35, 02.40 Кiно з Янiною Соко-
ловою
23.35 Мiграцiйний вектор
00.35 Укравтоконтинент
Понеділок, 20 сiчня
06.40 Т/с "Леся+Рома"
07.20, 09.15, 13.00 Т/с "Морський
патруль 2"
08.45 Факти. Ранок
12.45 Факти. День
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини
20.05 Т/с "Шеф 2"
22.00 Т/с "Прокурорська пе-
ревiрка"
23.10, 03.50 Свобода слова
01.05 Х/ф "Прошивка" II
02.45 Про-Ziкаве.ua
Вівторок, 21 сiчня
05.20 Факти
05.45 Свiтанок
06.50 Т/с "Таксi"
07.10 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Надзвичайнi новини. Пiд-
сумки з К. Стогнiєм
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10, 16.45 Т/с "Лiтейний"
12.10, 13.00, 22.00 Т/с "Проку-
рорська перевiрка"
12.45 Факти. День
14.45, 20.05 Т/с "Шеф 2"
18.45 Факти. Вечiр
00.10 Х/ф "Пристрель їх!"
01.50 Т/с "Грозовi ворота"
02.40 Х/ф "Мерехтливий" II
04.05 Стоп-10
Середа, 22 сiчня
05.15 Служба розшуку дiтей
05.20 Факти
05.50 Свiтанок
06.50 Т/с "Таксi"
07.15 Т/с "Леся+Рома"
07.50 Нетаємнi файли
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10, 16.45 Т/с "Лiтейний"
12.20, 13.00, 22.00 Т/с "Проку-
рорська перевiрка"
12.45 Факти. День
14.55, 20.05 Т/с "Шеф 2"
18.45 Факти. Вечiр
00.15 Х/ф "Мiй дiм - моя форте-
ця" II
02.05 Т/с "Грозовi ворота"
02.55 Х/ф "Ларго Вiнч 2. Змова в
Бiрмi" II
04.45 Провокатор
Четвер, 23 сiчня
05.15 Факти
05.45 Свiтанок
06.50 Т/с "Таксi"
07.10 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10, 16.45 Т/с "Лiтейний"
12.15, 13.00, 22.00 Т/с "Проку-
рорська перевiрка"
12.45 Факти. День
14.55, 20.05 Т/с "Шеф 2"
18.45 Факти. Вечiр
00.10 Х/ф "Двоє" II
02.00 Т/с "Грозовi ворота"
02.50 Х/ф "Крихiтка на мiльйон
доларiв" II
П’ятниця, 24 сiчня
05.10 Служба розшуку дiтей
05.15 Факти
05.45 Свiтанок
06.50 Т/с "Таксi"
07.10 Т/с "Леся+Рома"
07.50, 04.25 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10, 16.45 Т/с "Лiтейний"
12.15, 13.00, 22.00 Т/с "Проку-
рорська перевiрка"
12.45 Факти. День
14.50, 20.05 Т/с "Шеф 2"
18.45 Факти. Вечiр
00.10 Х/ф "Родич" II
Субота, 25 сiчня
05.00 Факти
05.10 Про-Ziкаве.ua
05.30 Свiтанок
06.50 Замоченi
08.00 Легкi грошi
08.30 Розiграш
08.55 Зiрка YouTube
10.00 Дача
10.40 Так$i
11.05 Т/с "Стрiчна течiя"
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Надзвичайнi новини. Пiд-
сумки з К. Стогнiєм
19.55 Т/с "Привiт вiд "Катюшi"
23.50 Т/с "Грозовi ворота"
03.30 Х/ф "Оповiдь про Федо-
та-стрiльця" II
Неділя, 26 сiчня
05.20 Факти
05.35 Свiтанок
06.55 Дача
07.30 Мульт особистостi
07.50 Дивитися всiм!
08.45 Зiрка YouTube
09.50 Козирне життя
10.20 Вам i не снилося!
11.05 Т/с "Лiсник"
18.45 Факти тижня
19.40 Х/ф "День "Д" II
21.30 Х/ф "Шлях" II
23.40 Т/с "Привiт вiд "Катюшi"
03.10 Х/ф "Менi не боляче" II
04.50 Про-Ziкаве.ua
Понеділок, 20 сiчня
05.30 Х/ф "Нiчна фiалка"
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ранок з
Iнтером"
09.10 Т/с "Полуничний рай"
12.00 "Новини"
12.20 Т/с "Полуничний рай"
13.30 "Судовi справи"
14.30 "Сiмейний суд"
15.30 "Чекай на мене"
18.05 "Стосується кожного"
19.00 Т/с "Поки станиця спить"
20.00 "Подробицi"
20.30 Т/с "Друге дихання"
23.40, 04.45 Т/с "Жiнки на гранi"
01.35 Т/с "Своя правда"
Вівторок, 21 сiчня
05.30, 23.40, 04.45 Т/с "Жiнки на
гранi"
06.15, 19.00 Т/с "Поки станиця
спить"
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ранок з
Iнтером"
09.10, 12.20, 20.30 Т/с "Друге ди-
хання"
13.00 Д/с "Слiдство вели..." з Л.
Каневським"
14.00 "Судовi справи"
15.00 "Сiмейний суд"
15.55 Т/с "Громадянка началь-
ниця. Продовження"
18.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробицi"
01.35 Т/с "Своя правда"
02.15 Х/ф "Безодня" II
04.15 "Подробицi" - "Час"
Середа, 22 сiчня
05.30, 23.40, 04.45 Т/с "Жiнки на
гранi"
06.15, 19.00 Т/с "Поки станиця
спить"
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ранок з
Iнтером"
09.10, 12.20, 20.30 Т/с "Друге ди-
хання"
13.00 Д/с "Слiдство вели..." з Л.
Каневським"
14.00 "Судовi справи"
15.00 "Сiмейний суд"
15.55 Т/с "Громадянка началь-
ниця. Продовження"
18.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробицi"
01.35 Т/с "Своя правда"
02.15 Х/ф "Зiткнення з безод-
нею" II
04.05 "Подробицi" - "Час"
Четвер, 23 сiчня
05.30, 23.40, 04.45 Т/с "Жiнки на
гранi"
06.15, 19.00 Т/с "Поки станиця
спить"
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ранок з
Iнтером"
09.10, 12.20, 20.30 Т/с "Друге ди-
хання"
13.00 Д/с "Слiдство вели..." з Л.
Каневським"
14.00 "Судовi справи"
15.00 "Сiмейний суд"
15.55 Т/с "Громадянка началь-
ниця. Продовження"
18.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробицi"
01.35 Т/с "Своя правда"
02.15 Х/ф "Цiна страху"
04.10 "Подробицi" - "Час"
П’ятниця, 24 сiчня
05.30 Т/с "Жiнки на гранi"
06.15, 19.00 Т/с "Поки станиця
спить"
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ранок з
Iнтером"
09.10, 12.20 Т/с "Друге дихання"
13.00 Д/с "Слiдство вели..." з Л.
Каневським"
14.00 "Судовi справи"
15.00 "Сiмейний суд"
15.55, 18.05 Т/с "Громадянка на-
чальниця. Продовження"
20.00 "Подробицi"
20.30 Т/с "Земляк"
02.10 Х/ф "Ледi зникає"
03.35 Д/ф "Висоцький. Ось i збу-
вається все, що пророчиться..."
04.20 Подробицi
04.50 Д/с "Слiдство вели..." з Ле-
онiдом Каневським"
Субота, 25 сiчня
06.15 Т/с "Поки станиця спить"
07.00 Х/ф "Не може бути"
08.55 "Школа доктора Комаров-
ського"
09.45 Х/ф "Життя пiсля життя"
11.45 Х/ф "Найпривабливiша i
найсимпатичнiша"
13.15 "Юрмала"
16.00 Х/ф "Мамина любов"
18.00 Т/с "Я чекатиму тебе завж-
ди"
20.00 "Подробицi"
20.30 Т/с "Я чекатиму тебе завж-
ди"
22.30 Т/с "Квiти зла"
02.00 Подробицi
02.30 Т/с "Земляк"
04.45 Д/ф "Висоцький. Останнiй
рiк"
Неділя, 26 сiчня
05.50 Х/ф "Мамина любов"
07.20 "Юрмала"
09.30 "Школа доктора Комаров-
ського. Невiдкладна допомога"
09.55 "Орел i Решка. Назад в
СРСР"
10.55 Т/с "Я чекатиму тебе завж-
ди"
14.55 Т/с "Горобини китицi чер-
вонi"
18.40 Х/ф "Слiпе щастя"
20.00, 04.30 "Подробицi тижня"
21.00 Х/ф "Слiпе щастя"
23.25 Х/ф "Розплата за любов"
01.20 Д/ф "Я - Тализiна"
02.15 Т/с "Земляк"
Новий канал.
Понеділок, 20 сiчня
05.20, 06.10 Teen Time
05.25 Пекельне побачення
06.15, 06.55 Kids` Time
06.20, 12.20 М/с "Губка Боб"
07.00, 07.35 Пiдйом
08.00 Т/с "Щоденник лiкаря За-
йцевої"
09.00, 17.00 Т/с "Не родись врод-
лива"
10.00 Т/с "Щасливi разом"
14.50 Х/ф "10 000 рокiв до н.е."
18.00, 22.40 Т/с "Воронiни"
19.00, 01.40 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Ревiзор
23.40 Х/ф "Еквiлiбрiум" II
01.50 Х/ф "Адвокат диявола" II
Вівторок, 21 сiчня
05.15, 06.10 Teen Time
05.20 Пекельне побачення
06.15, 06.55 Kids` Time
06.20, 13.25 М/с "Губка Боб"
07.00, 07.35 Пiдйом
08.00 Т/с "Щоденник лiкаря За-
йцевої"
09.00, 17.00 Т/с "Не родись врод-
лива"
10.00, 15.55 Т/с "Татусевi доньки"
14.55 Т/с "Друзi"
18.00, 20.35 Т/с "Воронiни"
19.00, 01.25 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с "Супер Макс"
22.30 Х/ф "Адвокат диявола" II
01.35 Х/ф "Блейд"
Середа, 22 сiчня
05.15, 06.10 Teen Time
05.20 Пекельне побачення
06.15, 06.55 Kids` Time
06.20, 13.15 М/с "Губка Боб"
07.00, 07.35 Пiдйом
08.00 Т/с "Щоденник лiкаря За-
йцевої"
09.00, 17.00 Т/с "Не родись врод-
лива"
10.00 Т/с "Щасливi разом"
14.55 Т/с "Друзi"
15.55 Т/с "Татусевi доньки"
18.00, 20.35 Т/с "Воронiни"
19.00, 01.05 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с "Супер Макс"
22.40 Х/ф "Блейд"
01.15 Х/ф "Блейд 2"
Четвер, 23 сiчня
05.10, 06.10 Teen Time
05.15 Пекельне побачення
06.15, 06.55 Kids` Time
06.20, 13.25 М/с "Губка Боб"
07.00, 07.35 Пiдйом
08.00 Т/с "Щоденник лiкаря За-
йцевої"
09.00, 17.00 Т/с "Не родись врод-
лива"
10.00, 15.55 Т/с "Татусевi доньки"
14.55 Т/с "Друзi"
18.00, 20.35 Т/с "Воронiни"
19.00, 00.55 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с "Супер Макс"
22.40 Х/ф "Блейд 2"
01.05 Х/ф "Блейд 3"
П’ятниця, 24 сiчня
05.05 Служба розшуку дiтей
05.10, 06.10 Teen Time
05.15 Пекельне побачення
06.15, 06.55 Kids` Time
06.20, 13.25 М/с "Губка Боб"
07.00, 07.35 Пiдйом
08.00 Т/с "Щоденник лiкаря За-
йцевої"
09.00, 17.00 Т/с "Не родись врод-
лива"
10.00, 18.00, 20.35 Т/с "Воронiни"
14.55 Т/с "Друзi"
15.55 Т/с "Татусевi доньки"
19.00, 00.50 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с "Супер Макс"
22.40 Х/ф "Блейд 3"
01.00 Х/ф "13 привидiв" II
Субота, 25 сiчня
06.45 М/с "Джуманджи"
08.10 М/с "Том i Джерi"
10.00 Файна Юкрайна
12.00 Уральськi пельменi
14.10 Т/с "Воронiни"
18.00 М/ф "Пригоди Тiнтiна"
20.10 Х/ф "Парк Юрського перiо-
ду"
22.50 Х/ф "13 привидiв" II
00.45 Уже який день
01.50 Х/ф "Корабель-привид" III
03.15, 04.15 Зона ночi
03.20 Благославляю i молюся
03.45 Митрополит Дмитро Мо-
гила
Неділя, 26 сiчня
05.35 М/с "Джуманджи"
07.45 Церква Христова
08.00 М/с "Том i Джерi"
10.00 Файна Юкрайна
12.00 Х/ф "Три мушкетери"
14.10 М/ф "Пригоди Тiнтiна"
16.25 Х/ф "Парк Юрського перiо-
ду"
19.10 Х/ф "Парк Юрського перiо-
ду 2"
21.35 Х/ф "Парк Юрського перiо-
ду 3"
23.30 Х/ф "Корабель-привид" III
01.20 Уже який день
02.25 Х/ф "Закони привабливос-
тi"
03.45, 04.45 Зона ночi
Понеділок, 20 сiчня
06.00 "Чужi помилки. Спадщина
паталогоанатомiї"
06.45, 15.55 "Усе буде добре!"
08.35, 18.20 "Неймовiрна правда
про зiрок"
10.05 Х/ф "Блеф"
12.00 Х/ф "Осiннiй вальс"
14.05 Х/ф "Iван Васильович змi-
нює професiю"
18.00, 22.00 "Вiкна-новини"
20.00, 02.10 "Слiдство ведуть екс-
трасенси"
21.00 Х/ф "Пiзнє розкаяння"
22.25 "Танцюють всi! 6"
03.00 Х/ф "Загальна терапiя 2"
04.45 Нiчний ефiр
Вторник, 21 сiчня
06.20 "Чужi помилки. Сирiтська
доля"
07.05, 15.55 "Усе буде добре!"
08.55, 18.20 "Неймовiрна правда
про зiрок"
10.25 Х/ф "Приборкання но-
ровливого"
12.15 Х/ф "Жiночий день"
16 січня 2014 року 7
14.00 Х/ф "Там, де живе любов"
18.00, 22.00 "Вiкна-новини"
20.00 "Слiдство ведуть екстра-
сенси"
21.00 Х/ф "Пiзнє розкаяння"
22.25 "Танцюють всi! 6"
01.50 Х/ф "Загальна терапiя 2"
03.35 Нiчний ефiр
Середа, 22 сiчня
05.55 "Чужi помилки. Табакерка
з секретом"
06.40 "Чужi помилки. Де мої
дiти?"
07.35, 15.55 "Усе буде добре!"
09.15, 18.20 "Неймовiрна правда
про зiрок"
10.50 Х/ф "Оксамитовi ручки"
12.50 Х/ф "Тобi, справжньому"
18.00, 22.00 "Вiкна-новини"
20.00 "Слiдство ведуть екстра-
сенси"
21.00 Х/ф "Пiзнє розкаяння"
22.25 "Танцюють всi! 6"
02.00 Х/ф "Загальна терапiя 2"
Четвер, 23 сiчня
05.30 "Дванадцятирiчний Шер-
лок Холмс"
07.00, 15.55 "Усе буде добре!"
08.50, 18.20 "Неймовiрна правда
про зiрок"
10.20 "Зiркове життя. Зорянi
власницi"
11.15 Х/ф "В`язень замку Iф"
18.00, 22.00 "Вiкна-новини"
20.00 "Слiдство ведуть екстра-
сенси"
21.00 Х/ф "Пiзнє розкаяння"
22.25 "Танцюють всi! 6"
03.05 Х/ф "Загальна терапiя 2"
04.00 Нiчний ефiр
П’ятниця, 24 сiчня
05.45 Х/ф "Американська дочка"
07.20 Х/ф "Кардiограма любовi"
09.05, 18.20 "Неймовiрна правда
про зiрок"
10.45 Х/ф "Скарлет"
18.00, 22.00 "Вiкна-новини"
20.00, 22.25 "Танцюють всi! 6"
00.00 Х/ф "Загальна терапiя 2"
02.55 Нiчний ефiр
Субота, 25 сiчня
05.40 Х/ф "Бережiть чоловiкiв"
06.55 "Караоке на Майданi"
07.50 "Їмо вдома"
09.00 "Усе буде смачно!"
09.50 "ВусоЛапоХвiст"
10.15 Х/ф "Бiнго-Бонго"
12.30 "Танцюють всi! 6"
16.05 Х/ф "Операцiя "И"та iншi
пригоди Шурика"
18.00 Х/ф "Бабине лiто"
21.45 Х/ф "Не квап кохання"
23.50 Х/ф "Оповiдь про те, як
цар Петро арапа одружив"
01.40 Х/ф "Кардiограма любовi"
03.10 Нiчний ефiр
Неділя, 26 сiчня
06.15 Х/ф "Небезпечно для жит-
тя!"
07.50 "Їмо вдома"
09.00 "Усе буде смачно!"
09.50 "Караоке на Майданi"
10.45 "Зiркове життя. Бiс у ре-
бро"
11.45 Х/ф "Пiзнє розкаяння"
15.15 Х/ф "Бабине лiто"
19.00 "Слiдство ведуть екстра-
сенси"
20.00 Х/ф "Час щастя"
22.05 Х/ф "Час щастя 2"
23.55 Х/ф "Iнтердiвчинка" II
02.35 Нiчний ефiр
Понеділок, 20 сiчня
05.20 Х/ф "Кровнi узи"
05.40 Срiбний апельсин
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.30 Щиросердне зiзнання
08.00 Т/с "Подружжя"
09.10 Т/с "Сила вiри"
13.10 Люблю! Чекаю!
14.10, 17.25, 22.30 Т/с "Слiд"
16.00, 04.15 Критична точка
18.00 Т/с "Сашка"
19.20, 05.00 "Говорить Україна"
20.00 Т/с "Кордон слiдчого Саве-
льєва"
22.00, 03.45 Подiї дня
23.20 Х/ф "Водний свiт"
02.00 Х/ф "Мережа" II
Вівторок, 21 сiчня
06.00 Остаточний вердикт
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.30 Щиросердне зiзнання
08.00 Т/с "Подружжя"
09.10, 13.10, 17.25, 22.30 Т/с
"Слiд"
10.00 Т/с "Кордон слiдчого Саве-
льєва"
12.05 "Хай говорять. П`яний
рейс"
16.00, 04.05 Критична точка
18.00 Т/с "Сашка"
19.20, 04.45 "Говорить Україна"
20.00 Т/с "Кордон слiдчого Саве-
льєва"
22.00, 03.35 Подiї дня
23.20 Т/с "Оса"
01.30 Х/ф "Водний свiт" II
Середа, 22 сiчня
06.00 Остаточний вердикт
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.30 Щиросердне зiзнання
08.00 Т/с "Подружжя"
09.10, 13.10, 17.25, 22.30 Т/с
"Слiд"
10.00 Т/с "Кордон слiдчого Саве-
льєва"
12.05, 05.10 "Хай говорять. Було у
батька три сини"
16.00 Критична точка
18.00 Т/с "Сашка"
19.20, 04.30 "Говорить Україна"
20.00 Т/с "Кордон слiдчого Саве-
льєва"
22.00, 04.00 Подiї дня
23.20 Т/с "Оса"
01.30 Х/ф "Запах жiнки" II
Четвер, 23 сiчня
06.00 Остаточний вердикт
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.30 Щиросердне зiзнання
08.00 Т/с "Подружжя"
09.10, 13.10, 17.25 Т/с "Слiд"
10.00 Т/с "Кордон слiдчого Саве-
льєва"
12.05, 04.50 "Хай говорять. Усе
могло б бути iнакше"
16.00 Критична точка
18.00 Т/с "Сашка"
19.20, 04.10 "Говорить Україна"
20.00 Т/с "Кордон слiдчого Саве-
льєва"
22.00, 03.40 Подiї дня
22.30 Т/с "Кордон слiдчого Саве-
льєва"
00.35 Т/с "Оса"
01.35 Х/ф "У дзеркала два об-
личчя"
05.40 Срiбний апельсин
П’ятниця, 24 сiчня
06.00 Остаточний вердикт
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.30 Щиросердне зiзнання
08.00 Т/с "Подружжя"
09.10, 14.10, 17.20, 22.30 Т/с
"Слiд"
10.00 Т/с "Кордон слiдчого Саве-
льєва"
16.00, 03.45 Критична точка
19.20, 04.30 "Говорить Україна"
21.00 Iсторiя кримiналiстики
22.00, 03.15 Подiї дня
23.20 Т/с "Оса"
01.30 Х/ф "Раптова смерть" II
05.55 Срiбний апельсин
Субота, 25 сiчня
07.00, 19.00, 03.20 Подiї
07.10 Т/с "Iнтерни"
10.00 Один за сто годин
11.00 Т/с "Щастя є"
15.00 Т/с "Дорога в порожнечу"
21.30, 05.00 Х/ф "Географ глобус
пропив"
00.15 Х/ф "Свої дiти"
02.00 Х/ф "Лабiринти брехнi"
Неділя, 26 сiчня
07.00 Подiї
07.20 Х/ф "Вiлла розбрату, або
Танець сонячного затемнення"
09.00, 10.00 Таємницi зiрок
11.00 Т/с "Чужi мрiї"
15.00 Т/с "Дорога в порожнечу"
19.00, 03.30 Подiї тижня
20.00 Т/с "Дорога в порожнечу"
22.00 Т/с "Iнтерни"
00.00 Comedy Woman
01.00 Comedy Club
01.50 Х/ф "Наречена i забобони"
04.25 Х/ф "Свої дiти"
Понеділок, 20 сiчня
06.00 Правосл. календар
06.30 Доброго ранку, Україно!
09.00 Пiдсумки тижня
09.55 Полiттеатр
10.25, 17.05 Т/с "Таємниця старо-
го мосту"
11.25 Нехай Вам буде кольоро-
во!
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий свiт
12.30 Право на захист
12.50 Темний силует
13.10 Т/с "Вiчний поклик"
14.40 Вiкно до Америки
15.15 Euronews
15.30 Дiловий свiт. Агросектор
15.40 Книга.ua
16.15 Дорослi iгри
18.05 Агро-News
18.40 Фiнансова перспектива
19.25 Рiздвяний вертеп в гостях у
I. Поповича
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.40 Знак питання
21.50 Концертна програма "Но-
ворiчна Нiч на Першому"
23.50 Вiд першої особи
05.50 Дiловий свiт. Агросектор
Вівторок, 21 сiчня
06.00 Правосл. календар
06.30 Доброго ранку, Україно!
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.30, 17.15 Т/с "Таємниця старо-
го мосту"
10.35 Т/с "Монте-Крiсто"
11.40 Свiтло
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий свiт
12.25 Кордон держави
12.45 Шеф-кухар країни
13.45 Т/с "Вiчний поклик"
15.15 Euronews
15.25 Дiловий свiт. Агросектор
15.35 Як це?
16.00 Х/ф "Берег"
18.40 Фiнансова перспектива
19.20, 21.45 Рiздвяний вертеп в
гостях у I. Поповича
20.55 Офiцiйна хронiка
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки
23.15 Спорт
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
Середа, 22 сiчня
06.00 Правосл. календар
06.30 Доброго ранку, Україно!
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.30 Д/ф "Символи нашої волi"
10.00 Пряме включення з Кабi-
нету Мiнiстрiв України
10.20 Т/с "Монте-Крiсто"
11.20 Нехай Вам буде кольоро-
во!
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.05, 18.55, 21.30 Дiловий свiт
12.25 Рояль в кущах
12.45 Знак питання
12.55 Д/ф "Таємниче мiсто Ге-
лон"
13.40 Т/с "Вiчний поклик"
15.15 Euronews
15.35 Дiловий свiт. Агросектор
15.50 Х/ф "Берег"
17.05 Х/ф "Майор Вихор"
18.40 Фiнансова перспектива
19.20 Про головне
19.40, 21.40 Концерт "Я козачка
твоя, Україно!"
20.50 Мегалот
20.55 Офiцiйна хронiка
22.25 Фестиваль пiснi в Коблево
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки
Четвер, 23 сiчня
06.00 Правосл. календар
06.30 Доброго ранку, Україно!
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.30, 16.00 Т/с "Таємниця старо-
го мосту"
10.30 Т/с "Монте-Крiсто"
11.30 Нехай Вам буде кольоро-
во!
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий свiт
12.25 Крок до зiрок
13.15 Не вiр худому кухарю
13.45 Т/с "Вiчний поклик"
15.10 Euronews
15.15 Дiловий свiт. Агросектор
15.30 "Таємницi успiху" з Н. Горо-
денською
17.00 Х/ф "Майор Вихор"
18.40 Фiнансова перспектива
19.20 Про головне
19.40 Концертна програма "Му-
зика нас з`єднала"
20.55 Офiцiйна хронiка
21.40 "Надвечiр`я"
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки
23.15 Спорт
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
П’ятниця, 24 сiчня
06.00 Правосл. календар
06.30 Доброго ранку, Україно!
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.30, 15.50 Т/с "Таємниця старо-
го мосту"
10.30 Т/с "Монте-Крiсто"
11.30 Нехай Вам буде кольоро-
во!
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий свiт
12.25 "Вiра. Надiя. Любов"
13.25 Українського роду
13.45 Т/с "Вiчний поклик"
15.15 Euronews
15.20 Дiловий свiт. Агросектор
15.30 Хто в домi хазяїн?
16.50 Х/ф "Майор Вихор"
18.35 Фiнансова перспектива
19.20 Фестивал гумору "Умора"
20.55 Офiцiйна хронiка
21.40 Фольк-music
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi
23.00 Пiдсумки
Субота, 25 сiчня
06.00 Пiдсумки
06.15 Х/ф "Бiлявка за рогом"
07.50 Смiх з доставкою додому
08.30 Панянка та кулiнар
09.10 Армiя
09.20 Православний вiсник
09.45 Моменти життя
10.50 Х/ф "Нормандiя - Неман"
13.00 Театральнi сезони
13.55 Баскетбол. Чемпiонат
України. Суперлiга
16.10 В гостях у Д. Гордона
17.10 Український акцент
17.30 Золотий гусак
17.55 Концертна програма "Но-
вий рiк на Першому"
20.45 Слово регiонам
20.55 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.35 Без цензури
22.00 Українська пiсня
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.10 Гранд-шоу М. Поплавсько-
го "Приречений на любов"
Неділя, 26 сiчня
07.30 "Дружина"
09.00 Шеф-кухар країни
09.55 Околиця
10.30 Подорожуй свiтом з Ю. Аку-
нiною
10.55 Крок до зiрок
11.50 Караоке для дорослих
12.40 Як Ваше здоров`я?
13.40 Ближче до народу
14.20 В гостях у Д. Гордона
15.10 Золотий гусак
15.45 Дiловий свiт. Тиждень
16.15 Спiває Оксана Пекун
18.45 Українська пiсня року
20.40 Головний аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки тижня
22.00 Полiттеатр
22.20 Фестиваль пiснi в Коблево
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки
23.35 "Дружина"
00.50 Смiх з доставкою додому
01.20 Пiдсумки тижня
Понеділок, 20 січня
07.00 Доброго ранку, Львове!
09.30 Країна Мультляндія
10.00 М/ф "Легенда про
Білосніжку"
11.45, 14.00, 16.00 Новини
12.00 ЗІК
14.15 SМС
15.15 Т/с "Повний привід"
16.15 Країна Мультляндія
16.30 Львів мистецький
17.30 Т/с "Вертикальний світ"
18.00, 20.30 Новини
18.15 Бізнес-формат
18.30 Цікаві речі для малечі
18.45 Програма захисту
19.15 Вечір у Львові
20.28 Офіційно
20.50 Бізнес-формат
21.00 ЗІК
00.00 Час країни
Вівторок, 21 січня
07.00 Доброго ранку, Львове!
09.30 Країна Мультляндія
09.45 Мультфільм
10.00 М/ф "Легенда про
Білосніжку"
12.00 ЗІК
14.15 SМС
15.15 Т/с "Повний привід"
16.00, 18.00, 20.30 Новини
16.15 Країна Мультляндія
16.30 Про здоров’я
17.30 Т/с "Вертикальний світ"
18.15 Бізнес-формат
18.30 Цікаві речі для малечі
18.45 Семестр
19.15 Вечір у Львові
20.28 Офіційно
20.50 Бізнес-формат
21.00 ЗІК
00.00 Час країни
00.30 Вечір у Львові
Середа, 22 січня
07.00 Доброго ранку, Львове!
09.30 Країна Мультляндія
10.00 Удосвіта
10.30 Акт Злуки - відтворення іс-
торичної правди
10.45 Семестр
11.15 Тут-тук, я малюк
12.00 ЗІК
14.15 SМС
15.15 Т/с "Повний привід"
16.00, 18.00, 20.30 Новини
16.15 Країна Мультляндія
16.30 У колі муз
17.30 Т/с "Вертикальний світ"
18.15 Бізнес-формат
18.30 Урочиста Академія до Дня
Злуки
20.10 Цікаві речі для малечі
20.28 Офіційно
20.50 Бізнес-формат
21.00 ЗІК
00.00 Час країни
Четвер, 23 січня
07.00 Доброго ранку, Львове!
09.30 Країна Мультляндія
10.00 Звитяга
10.30 М/ф "Енеїда"
12.00 ЗІК
14.15 SМС
15.15 Т/с "Повний привід"
16.00, 18.00, 20.30 Новини
16.15 Країна Мультляндія
16.30 Т/с "Вертикальний світ"
17.00 Уряд на зв’язку з громадя-
нами
17.30 Слово депутата
18.15 Бізнес-формат
18.30 Цікаві речі для малечі
18.45 Наше місто
19.15 Вечір у Львові
20.28 Офіційно
20.50 Бізнес-формат
21.00 ЗІК
00.00 Час країни
П’ятниця, 24 січня
07.00 Доброго ранку, Львове!
09.30 Країна Мультляндія
10.00 Х/ф "Зимова спека"
12.00 ЗІК
14.15 SМС
15.30 Кадрики
16.00, 18.00, 20.30 Новини
16.15 Країна Мультляндія
16.30 Х/ф "Магія Різдва"
18.15 Бізнес-формат
18.30 Цікаві речі для малечі
18.45 Т/с "Вертикальний світ"
19.15 Вечір у Львові
20.28 Офіційно
20.50 Бізнес-формат
21.00 ЗІК
00.00 Т/с "Повний привід"
00.30 Вечір у Львові
Субота 25 січня
07.30 Час країни
08.00 Х/ф "Хоробрі друзі"
10.00 Подаруй надію
10.30 Тук-тук, я - малюк
11.00 Циркові вистави
11.30 Рожеві окуляри
12.00 ЗІК
14.00 М-Хвиля
14.30 Т/с "7 чудес України"
15.00 Сокальські новини
15.15 Програма захисту
15.30 Балет "Життя"
16.30 Веселі перегони
17.00 Про здоров’я
17.45 Самопоміч-пульс міста
18.00 Спорт
18.30 Портрет. Роман Лубків-
ський
19.00 У колі муз
20.00 Т/с "Повний привід"
20.30 Про тиждень
21.00 ЗІК
00.00 Антракт. Театр І.Шостак
Неділя, 26 січня
07.30 Життя, сповнене радості
08.00 Т/с "Автоентузіасти"
09.00 Недільна проповідь
09.15 Т/с "Вертикальний світ"
09.45 Мамо, знайди мене
10.00 Звитяга
10.30 Про тиждень
11.00 М-Хвиля
11.30 Цирк
12.00 Кадрики
12.30 Веселі перегони
13.00 Орфей
14.00 Концерт-вітання
15.30 Т/с "Повний привід"
16.00 Вічне джерело
16.30 Рожеві окуляри
17.00 Портрет. Роман Лубків-
ський
17.30 Зелена планета
17.45 Млин
18.00 Львів мистецький
19.00 Година дозвілля
20.00 Орфей
21.00 ЗІК
00.00 Х/ф "Зламаний меч"