ОДПІ
11:25, 26 березня 2024
25
0

Щодо новацій податкового законодавства

Щодо новацій податкового законодавства
Gazeta
Фото: НУС
Щодо новацій податкового законодавства
Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що Верховною Радою України 23 лютого 2024 року прийнято Закон України № 3603–ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення онлайн комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства».
Закон набрав чинності з 16 березня 2024 року, крім деяких положень, які набирають чинності з 1 квітня, 16 червня, 1 липня, 1 серпня 2024 року, зокрема:
- з 16 березня 2024 року набирають чинності такі зміни до Податкового кодексу:
- врегулювання питання встановлення податкових пільг з плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на територіях, щодо яких прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населення (прийняття рішення сільських, селищних, міських рад, військових адміністрацій та військово-цивільних адміністрацій є обов’язковим);
- збільшення можливостей податкових органів щодо продажу через біржі майна, що перебуває у податковій заставі;
- скасування відповідальності за помилкову сплату платником податків грошового зобов’язання на інший бюджетний рахунок (за умови своєчасної сплати грошового зобов’язання до бюджету);
- не розповсюдження положень Кодексу щодо збільшення фінансового результату до оподаткування у разі безоплатної передачі на користь бюджетних установ товарів, робіт, послуг у розмірі, що перевищує 4 відс. оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, на випадки передачі нематеріальних активів суб’єктами господарювання державного сектору економіки органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать такі суб’єкти;
- доповнення переліку отримувачів благодійної допомоги, виплаченої (наданої) благодійниками, яка не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, такою категорією, як військовослужбовці (резервістів), які не мають статусу учасників бойових дій та члени сімей таких військовослужбовців (резервістів), які загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва;
- надання права платнику податків під час подання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу заявити про бажання зареєструватись платником ПДВ, єдиного податку чи бути включеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
- врегулювання питання щодо затвердження норм втрат тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального;
- скасування для платників мінімального податкового зобов’язання обмеження щодо строку для звернення про проведення звірки даних, який наразі становить тридцять днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
- з 1 квітня 2024 року:
доповнення переліку доходів, які не включаються до загального оподаткованого доходу платника податків, вартістю незареєстрованих лікарських засобів, безоплатно наданих (переданих) на користь пацієнтів, які беруть участь у клінічних випробуваннях, програмах розширеного доступу пацієнтів до незареєстрованих лікарських засобів та/або програмах доступу суб’єктів дослідження (пацієнтів) до досліджуваного лікарського засобу після завершення клінічного випробування;
- з 16 червня 2024 року:
надання можливості платникам податків взаємодіяти з контролюючим органом у режимі відеоконференції, зокрема під час розгляду матеріалів скарг та матеріалів перевірок (порядок такої взаємодії буде врегульовано відповідними нормативно-правовими актами);
- з 1 липня 2024 року:
скорочення термінів проведення перевірок щодо визначення суми податку на додану вартість, яка підлягає бюджетному відшкодуванню;
- з 1 серпня 2024 року:
врегулювання порядку взаємодії податкових органів та Центрального депозитарію цінних паперів і депозитарних установ, уповноважених обслуговувати рахунки власників часток товариств в обліковій системі часток товариств, в частині обміну інформацією про відкриті рахунки.

Особливості визначення загального МПЗ платників єдиного податку
Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що особливості визначення загального мінімального податкового зобов’язання платників єдиного податку визначено ст. 297 прим. 1 Податкового кодексу.
Зокрема, п. 297 прим. 1. 1 ст. 297 прим. 1 ПКУ встановлено, що платники єдиного податку - власники, орендарі, користувачі на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, а також голови сімейних фермерських господарств, у тому числі щодо земельних ділянок, що належать членам такого сімейного фермерського господарства та використовуються таким сімейним фермерським господарством, зобов’язані подавати додаток з розрахунком загального мінімального податкового зобов’язання у складі податкової декларації за податковий (звітний) рік.
Фізичні особи – підприємці на спрощеній системі оподаткування подають річну податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578, яка передбачає заповнення окремого додатка 2 «Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік».
Отже, враховуючи те, що розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання здійснюється в складі податкової звітності за податковий (звітний) рік, у разі, якщо фізична особа – підприємець протягом календарного року перебувала на загальній системі оподаткування та на спрощеній системі оподаткування, відповідний додаток з розрахунком загального мінімального податкового зобов’язання подається фізичною особою – підприємцем в складі податкової звітності відповідно до системи оподаткування, на якій фізична особа – підприємець перебуває станом на кінець податкового (звітного) року за кількість календарних місяців володіння (користування) земельною ділянкою.
Тобто додаток з розрахунком загального мінімального податкового зобов’язання подається у складі:
податкової декларації про майновий стан і доходи – у разі, якщо фізична особа – підприємець на кінець податкового (звітного) року перебуває на загальній системі оподаткування;
податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця – у разі, якщо фізична особа – підприємець на кінець податкового (звітного) року перебуває на спрощеній системі оподаткування.

Внутрішньо переміщені особи мають змогу повернути частину коштів, сплачених за договором оренди житла

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, громадяни мають право на отримання податкової знижки з орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку) фактично сплачених платником податку, який має статус ВПО.
Податкова знижка на суму коштів, сплачених у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), надається виключно за умови, що платник та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення: :
- не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;
- не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.
Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного (податкового) року.
Нагадуємо, що відповідно до п.п.14.1.263 п.14.1 ст.14 ПКУ, членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.
Для отримання податкової знижки на суму коштів, сплачених у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), платник податку – внутрішньо переміщена особа має подати до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку такі документи:
- Декларацію про майновий стан і доходи громадян;
- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- копію договору оренди житла;
- копії платіжних та розрахункових документів, що підтверджують факт сплати (крім електронних розрахункових документів);
- заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.

Сплатити податки – доступно та швидко через Електронний кабінет
Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що платник податків в тому числі і фізична особа в особистому кабінеті може сплатити податок, скориставшись однією із запропонованих платіжних систем.
Для сплати через Електронний кабінет у меню «Стан розрахунків з бюджетом» платник може обрати податок (платіж), сканувати QR-код, підтвердити операцію або - обрати одну із платіжних систем, вказати реквізити платіжної карти, підтвердити операцію.
Платіжне доручення автоматично заповнюється на підставі облікових даних платника та відомостей щодо рахунків для зарахування платежів до бюджету.
Податкова служба впевнено перетворюється на цифровий сервісний орган, тому сплатити податки – доступно та швидко.

Чи реалізовано можливість перевірки чеків, що видаються ПРРО?

Пошук чеків, виданих ПРРО, можна здійснити за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check.
При цьому чеки, видані ПРРО в режимі онлайн, доступні для пошуку відразу після реєстрації їх на фіскальному сервері, тобто одразу після завершення розрахунку між покупцем і продавцем.
Чеки, видані ПРРО в режимі офлайн, доступні для перегляду після того, як вони будуть передані ПРРО до СОД РРО.
Станом на 01.03.2024 в ГУ ДПС у Львівській області на обліку перебуває 54888 реєстраторів розрахункових операцій, з них 38094 програмних РРО.
Контакти гарячих ліній ГУ ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti//
Комунікаційна платформа: lv.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук https://www.facebook.com/tax.lviv
Приєднатись до офіційного каналу ДПС у Львівській області Телеграм: https://t.me/tax_service_Lviv
Повідомити про порушення податкового законодавства можна за допомогою чат-бота «StopViolationBot».

Від початку року вже майже 2,5 тис громадян звернулися до податкової за податковою знижкою
Станом на 1 березня 2024 року до Головного управління ДПС у Львівській області за податковою знижкою звернулися 2 438 громадян.
Найчастіше громадяни звертались за податковою знижкою у зв’язку з витратами на навчання, страхові платежі, іпотечне кредитування.
Нагадуємо, щоб скористатись правом на податкову знижку за підсумками 2023 року, необхідно до 31 грудня 2024 року подати до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації податкову декларацію. Також слід долучити копії необхідних документів.

Про підстави звільнення від обов’язку подання декларації
Золочівська ДПІ нагадує, що відповідно до п. 179.4 статті 179 ПКУ платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації про майновий стан і доходи в таких випадках:
а) незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, які:
є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;
перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання Декларації;
перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;
перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;
б) в інших випадках, визначених розділом IV ПКУ. Зокрема, відповідно до пункту 179.2 статті 179 ПКУ обов’язок платника податку щодо подання Декларації вважається виконаним і Декларація не подається, крім випадків, коли подання Декларації прямо передбачено ПКУ, якщо такий платник податку отримував:
доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з ПКУ не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу;
доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розділу ІV ПКУ;
доходи у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до розділу ІV ПКУ оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб та/або з яких сплачено ПДФО відповідно до пункту 174.3 статті 174 ПКУ.

Користувачам ПРРО про повернення коштів за неотриманий товар

Золочівська ДПІ звертає увагу, що повернення суб’єктом господарювання коштів за неотриманий товар/послугу через програмний реєстратор розрахункових операцій здійснюється шляхом реєстрації від’ємної суми (формування видаткового чека) через ПРРО із зазначенням фіскального номера розрахункового документа, за яким виконується повернення. Нагадаємо, що на вебпорталі ДПС за покликанням (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/kerivnitstvo-koristuvacha) розміщено детальний опис як сформувати «Видатковий чек» на ПРРО від ДПС у розділах «Повернення», «Створення повернення на основі чека, який відсутній у «Журналі операцій». Крім того, у банері «Програмні РРО» розміщено керівництво для користувачів ПРРО від ДПС (WEB, Android, iOS, Windows).

Звірка щодо стану розрахунків за допомогою електронними сервісами ДПС
Золочівська ДПІ звертає увагу платників податків, що в ІКС «Електронний кабінет» запроваджено електронний сервіс з використанням якого платники мають можливість доступу у режимі реального часу до даних інтегрованих карток платників, а також отримання підтверджуючого документу щодо стану розрахунків платника з бюджетом та фондами соціального та пенсійного забезпечення.
Доступ в електронному кабінеті до показників інтегрованих карток дозволяє платнику безперешкодно у дистанційному режимі володіти інформацією щодо повноти та своєчасності розрахунків з бюджетами та фондами соціального та пенсійного забезпечення, а також проводити звірення відповідності даних бухгалтерського обліку платника та даних органу ДПС. Також, платнику надано можливість надіслати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та фондами соціального та пенсійного забезпечення за даними органів ДПС через меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини електронного кабінету.
У меню «Заяви, запити для отримання інформації» необхідно встановити період та обмежити перелік документів за типом «J(F)13 Запити та довідки».
Відповідь на Запит платнику надсилається через електронний кабінет не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня його отримання у вигляді витягу з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та фондами соціального та пенсійного забезпечення за формою «F/J1400204». Витяг формується за період вибраний платником при створені Запиту з урахуванням строків давності, станом на дату відправлення Запиту до органів ДПС.

Відповідаємо на запитання платників

В Золочівській ДПІ відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з актуальних питань оподаткування підприємницької діяльності та декларування доходів громадян за участі начальника інспекції Романа Дениса.
Платників цікавили питання щодо порядку реєстрації фізособи як ФОП зі сплатою єдиного податку, реєстрації касових апаратів та оподаткування отриманої спадщини. Звернуто увагу, що оподаткування об'єктів спадщини залежить від ступеня споріднення спадкодавця і спадкоємця та резидентського статусу платника. Так, відповідно до п.п.174 п. 174.2 ст.174 Податкового кодексу об`єкти спадщини оподатковуються за нульовою ставкою зокрема, що успадковуються членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення. За ставкою 5 %, визначеною п.167.1 ст 167 ПКУ, оподатковується вартість будь-якого об`єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не незазначені у п.п.174.2.1 п.174.2 ст 174 ПКУ. Ставка 18% застосовується до будь якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та для будь якого об`єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця -резидента. Фізичні особи які отримали спадщину, що оподатковується за ставками 5 % та 18%, зобов`язані включати суму таких доходів до загального річного оподаткованого доходу та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року до 01 травня 2024року.
Декларацію можна подати в електронному вигляді через Електронний кабінет (cabinet.tax.gov.ua) у розділі «ЕК для громадян» – «Податкова декларація про майновий стан і доходи».

Чи зобов’язана фізична особа, яка отримала доходи від продажу об’єкта нерухомого майна, з яких сплачено податок до нотаріального оформлення договору, подавати річну податкову декларацію
Золочівська ДПІ повідомляє, що відповідно до п.п. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями ст.ст. 172 та 173 ПКУ.
Порядок подання фізичними особами – платниками податку на доходи фізичних осіб Декларації встановлений ст. 179 ПКУ, згідно з п. 179.1 якої платник податку зобов’язаний подавати Декларацію відповідно до ПКУ.
Водночас, п. 179.2 ст. 179 ПКУ визначено, що відповідно до ПКУ обов’язок платника податку щодо подання Декларації вважається виконаним і Декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема, від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розд. IV ПКУ.
Тобто, фізична особа, яка отримала доходи від продажу об’єктів нерухомого та/або рухомого майна, з яких сплачено податок до нотаріального оформлення договорів купівлі-продажу відповідно до розд. IV ПКУ, не зобов’язана подавати річну Декларацію та відображати так доходи у Додатку Ф4, за умови відсутності інших підстав для її подання.

Про актуальні питання оподаткування підприємницької діяльності зазначили у податковій
В Золочівській ДПІ проведено чергову зустріч з представниками бізнес-спільноти щодо новацій податкового законодавства.
В ході заходу акцентовано увагу на своєчасності та повноті сплати податкових платежів, дотриманні вимог трудового законодавства, використання електронних сервісів. Також податківці роз’яснили питання застосування касових апаратів, подання податкової звітності в електронному вигляді. Звернуто увагу на підвищення з 1 квітня розміру мінімальної зарплати до 8000 гривень та мінімального єдиного внеску - 1760 грн. Проінформовано про зміни до Податкового кодексу та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства, внесені Законом України від 23.02.2024 №3603–ІХ.
Крім цього наголошено, що до 1 травня триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2023 році та зазначено доходи, які підлягають обов’язковому декларуванню. Зокрема, отримані від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення; доходи від операцій з продажу (обміну) рухомого та нерухомого майна, операції з інвестиційними активами; при отриманні іноземних доходів та інше.
Буський сектор організації роботи
управління організації роботи
ГУ ДПС у Львівській області
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.