ОДПІ
15:25, 14 грудня 2016
671
0

Ви запитували – ми відповідаємо

Ви запитували – ми відповідаємо
Gazeta
Фото: НУС

 

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ відбувся черговий сеанс «гаряча лінія» з питань погашення податкового боргу. З платниками спілкувалась головний державний ревізор - інспектор відділення Войтків Ольга Володимирівна. Пропонуємо відповіді на поставлені запитання.

 

В які строки надсилається податкова вимога і які відомості вона повинна містити?

Відповідно до п.59.3 ст.59 Податкового кодексу України податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов’язання.

Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов’язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов’язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

Податкова вимога надсилається (вручається) також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов’язань у встановлені ПКУ строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків .

 

Чи нараховується пеня та штрафні санкції на суму податкового боргу, розстроченого за рішенням суду?

У разі надходження до контролюючого органу рішення суду, яке є підставою для розстрочення (відстрочення) сум заборгованості та за умови відсутності факту його оскарження, контролюючий орган складає та затверджує графік погашення розстрочених (відстрочених) сум податкового боргу та повідомляє платника податків про граничні терміни погашення податкового боргу, розстроченого згідно з судовим рішенням.

За несвоєчасну сплату податкового боргу, розстроченого (відстроченого) за рішенням суду, застосовуються штрафні санкції та нараховуються пеня відповідно до вимог ст. 126 та ст. 129 Податкового кодексу України.

 

 

Чи може бути застосовано адміністративний арешт коштів на рахунку платника податків?

Відповідно до п. 94.4 ст. 94.4 Податкового кодексу України арешт може бути накладено контролюючим органом на будь-яке майно платника податків, крім майна, на яке не може бути звернено стягнення відповідно до закону, та коштів на рахунку платника податків.

Згідно з пп.94.6.2 п.94.6 ст.94 Кодексу арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення контролюючого органу до суду. Звільнення коштів з-під арешту банк або інша фінансова установа здійснює за рішенням суду.

 

Який порядок списання непогашених грошових зобов’язань у разі ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством?

Порядок списання непогашених грошових зобов’язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством розроблено відповідно до ст.67 і ст.97 Податкового кодексу України та затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1231 (далі – Порядок).

Згідно з п.1 Порядку грошові зобов’язання або податковий борг, у тому числі пеня за порушення строків розрахунків під час здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, штрафи за порушення вимог валютного законодавства, а також реструктуризований, розстрочений або відстрочений податковий борг (у тому числі нараховані на такий податковий борг відсотки), що після ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством, залишилися непогашеними у зв’язку з недостатністю майна платника податків або майна засновників чи учасників, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов’язаннями платника податків згідно із законодавством, а в разі ліквідації філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи - їх майна та майна юридичної особи незалежно від того, чи є вона платником податку, збору, стосовно якого виникло грошове зобов’язання або виник податковий борг таких філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу, вважаються безнадійним боргом і підлягають списанню відповідно до цього Порядку.

Згідно з вимогами Порядку безнадійний податковий борг підлягає списанню за рішенням керівника (заступника керівника) органу державної податкової служби, оформленого згідно з додатком, яке приймається на підставі одного з таких документів:

витяг або довідка державного реєстратора про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які підтверджують внесення запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи шляхом її ліквідації;

повідомлення державного органу реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної особи (платника податків);

рішення суду про визнання фізичної особи (платника податків) безвісно відсутньою або померлою чи недієздатною .

У разі коли контролюючий орган не є органом державної податкової служби, рішення про списання податкового боргу приймається органом державної податкової служби за зверненням контролюючого органу, яке подається разом з одним із документів, зазначених у пункті 2 цього Порядку .

Рішення про списання безнадійного податкового боргу складається у двох примірниках, один з яких передається органу державної податкової служби, другий - контролюючому органу. У разі коли контролюючий орган є органом державної податкової служби, рішення складається в одному примірнику (п.4 Порядку).

Податкові повідомлення - рішення або податкові вимоги вважаються відкликаними у день прийняття органом державної податкової служби рішення про списання безнадійного податкового боргу в повному обсязі.

Сума безнадійного податкового боргу платника податків визначається контролюючими органами за даними автоматизованої інформаційної облікової системи органу державної податкової служби на день прийняття рішення про списання такого боргу. Відомості про прийняття рішення про списання безнадійного податкового боргу вносяться до автоматизованої інформаційної облікової системи органу державної податкової служби із зазначенням дати прийняття такого рішення.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.