ОДПІ
18:56, 07 тра 2016
588
0

Про адміністрування місцевих, ресурсних платежів— на «гарячій лінії»

Про адміністрування місцевих,  ресурсних платежів— на «гарячій лінії»
Gazeta
Фото: НУС

В Золочівській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія». На запитання платників щодо порядку адміністрування місцевих, ресурсних платежів відповідав начальник відділу оподаткування податків і зборів з юридичних осіб Рибась Сергій Олександрович. Пропонуємо вашій увазі відповіді на найбільш актуальні питання.

Яку звітність про обсяги роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами подають суб`єкти господарювання. Який граничний термін подання такої звітності та за який звітний період вона подається вперше?

Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами щомісяця до 10 числа (9 число – останній термін подачі) засобами електронного зв’язку у порядку, передбаченому для податкової звітності, подають до органу ДФС за місцем реєстрації такого суб’єкта господарювання звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів у роздрібній мережі за встановленою формою.

Наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 № 49 затверджено, зокрема форму звітів № 1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі» та № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі» та порядок їх заповнення.

Перший звітний період – квітень 2016 року, останній день подачі звіту – 10 травня ц.р.

Як заповнюється графа «Реєстраційний номер ліцензії» у звіті про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі ( №1-РА) якщо є декілька ліцензій?

У разі якщо суб`єкт господарювання має в своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами Звіт №1-РА заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням всіх структурних одиниць ( якщо СГД має більше 1 ліцензії, то у графі «Реєстраційний номер ліцензії» зазначається загальна кількість ліцензій, графа «строк дії ліцензії» не заповнюється).

 

Як заповнювати код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ в податковій декларації екологічного податку

У рядку «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ» поля 2 Податкової декларації екологічного податку (далі — Податкова декларація) зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку. За кожним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, зазначеним у цьому рядку, має подаватись окрема Податкова декларація. Відповідно, зазначений код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ проставляється в рядках 3.1 додатків, що додаються до такої Податкової декларації.

У разі необхідності подання в електронній формі копії Податкової декларації за основним місцем обліку платник за допомогою програмного забезпечення здійснює формування копії Податкової декларації, що була надіслана до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, у якій поряд із полем «копія» проставляється позначка. При цьому в такій Податковій декларації зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, до якого надсилається вказана копія (основним місцем обліку).

 

В якому випадку необхiдно повiдомляти контролюючi органи про вiдсутнiсть у них об'єктiв обчислення екологiчного податку у звтному роцi?

 

Суб'єкти господарювання, у тому числi новостворенi, якi не мають об'єктiв обчислення екологiчного податку не повиннi подавати до вiдповiдних контролюючих органiв заяву про вiдсутнiсть у них у звiтному роцi таких об'єктiв.

Суб'єкти господарювання, якi є платниками екологiчного податку, але з початку звiтного року не планують здiйснення викидiв, скидiв забруднюючих речовин, розмiщення вiдходiв, утворення радiоактивних вiдходiв протягом звiтного року, повиннi скласти заяву довiльної форми про вiдсутнiсть у них у звiтному роцi об'єкта обчислення екологiчного податку та повiдомити про це вiдповiднi контролюючi органи за мiсцем розташування джерел забруднення не пiзнiше граничного термiну подання податкової декларацiї за I квартал звiтного року.

В iншому разi такi суб'єкти господарювання зобов'язанi подавати податковi декларацiї екологiчного податку.

 

Чи є платником земельного податку суб’єкт господарювання, який орендує будівлю (ії частину)?

 

Відповідно до вимог Податкового кодексу земельний податок - це обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів (пп. 14.1.72 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Загальні положення щодо найму (оренди) визначено гл. 58 Цивільного кодексу. Так, п. 1 ст. 796 цього Кодексу передбачено, що одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також право користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму.

Відповідно до ст. 797 Цивільного кодексу плата, яка справляється з наймача будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), складається з плати за користування земельною ділянкою.

Таким чином, орендодавці приміщень, які є власниками земельних ділянок чи постійними землекористувачами, є платниками земельного податку до бюджету. Орендарі приміщень можуть сплачувати орендодавцям цих приміщень додатково до плати за користування приміщенням плату за користування земельною ділянкою згідно з умовами договору оренди.

 

Платник податків у 2015 році проводив господарську діяльність з придбання товарів та послуг від підприємства, яке має місцезнаходження в АР Крим. Чи визнаються господарські операції із таким підприємством контрольованими та за яких умов?

Особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України визначено Законом України від 12.08.2014 №1636-VII "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України".

Згідно із п. 5.2 ст. 5 Закону №1636 взаємовідносини між особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ "Крим", та особами, які мають податкову адресу на іншій території України, є контрольованими операціями згідно із ст. 39 Кодексу.

 

Засади визначення операцій контрольованими встановлено пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу. Так, відповідно до пп. 39.2.1.1 та пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу контрольованими операціями визнаються:

а) господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами;

 

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів - нерезидентів.

 

в) господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

 

Разом з цим, відповідно до пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу такі господарські операції будуть визнано контрольованими у разі, якщо додатково одночасно виконуються наступні умови:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

 

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Юридична особа, яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ "Крим", прирівнюються з метою оподаткування до нерезидента (п. 5.3 ст. 5 Закону № 1636). Територію ВЕЗ "Крим" не включено до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

 

Отже господарські операції з особою, яка має податкову адресу на території ВЕЗ "Крим", будуть визнані контрольованими згідно із статтею 39 Кодексу тільки у випадках, якщо така особа є пов'язаною із платником податків відповідно до норм пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, або якщо така особа є комісіонером у зовнішньоекономічних господарських операціях з продажу товарів, з одночасним дотриманням критеріїв, встановлених пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

 

ГДІ з питань організації роботи

Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.